Κίνα HNB132PIR Zhaga Book 20 SILVAIR Bluetooth Mesh Ελέγχου εφαρμογών PIR αισθητήρας κίνησης

HNB132PIR Zhaga Book 20 SILVAIR Bluetooth Mesh Ελέγχου εφαρμογών PIR αισθητήρας κίνησης

Χρήση: Διαφωτισμός εσωτερικών χώρων IP65
Εγκατάσταση: Εφαρμογή SILVAIR bluetooth mesh, σύστημα IOS
Ονομασία: HNB132PIR
Κίνα HNP132CL Zhaga Book 20 Αισθητήρας ημερήσιου φωτός IP65 Constant Lux Ρυθμίσεις τηλεχειρισμού

HNP132CL Zhaga Book 20 Αισθητήρας ημερήσιου φωτός IP65 Constant Lux Ρυθμίσεις τηλεχειρισμού

Τεχνολογία: 12-24V συνεχής
Εγκατάσταση: τηλεχειριστήριο IR14
Λειτουργία: σταθερό lux
Κίνα Κωνσταντικός Lux Dali PIR αισθητήρας HNS132CLDLPIR Zhaga Book20 DALI-2 D4i Πρότυπα

Κωνσταντικός Lux Dali PIR αισθητήρας HNS132CLDLPIR Zhaga Book20 DALI-2 D4i Πρότυπα

Τεχνολογία: 9.5-22.5V συνεχής
Εγκατάσταση: Δύο επιλογές τηλεχειριστή IR και DALI Bus
Λειτουργία: σταθερό lux
Κίνα HNP132CLDL Zhaga Book 20 Αισθητήρας συγκομιδής ημερήσιου φωτός 9.5V - 22.5V DC Για εσωτερικό φωτισμό

HNP132CLDL Zhaga Book 20 Αισθητήρας συγκομιδής ημερήσιου φωτός 9.5V - 22.5V DC Για εσωτερικό φωτισμό

Τεχνολογία: 9.5-22.5V συνεχής
Εγκατάσταση: Δύο επιλογές τηλεχειριστή IR και DALI Bus
Λειτουργία: σταθερό lux
Κίνα Απομακρυσμένος έλεγχος PIR αισθητήρας κίνησης Zhaga Book20 Constant Lux Sensor

Απομακρυσμένος έλεγχος PIR αισθητήρας κίνησης Zhaga Book20 Constant Lux Sensor

Τεχνολογία: 12-24V συνεχής
Εγκατάσταση: Τηλεχειρισμός IR
Λειτουργία: σταθερό lux,0-10v θολάς
Κίνα HNS132DLPIR Zhaga Βιβλίο 20 IP65 PIR αισθητήρας για τη σκούρευση / παρακολούθηση της ημέρας

HNS132DLPIR Zhaga Βιβλίο 20 IP65 PIR αισθητήρας για τη σκούρευση / παρακολούθηση της ημέρας

Τεχνολογία: 9.5-22.5V συνεχής
Εγκατάσταση: Λεωφορείο του ΔΑΛΙΟΎ και τηλεχειρισμός
Λειτουργία: Εξασθένιση του ΔΑΛΙΟΎ και έλεγχος φωτός της ημέρας
Κίνα HNS132DL DALI-2 συσκευή εισόδου πολλαπλών αισθητήρων Zhaga Book 20 Μικρός αισθητήρας PIR DALI-2 D4i Πρότυπα Αδιάβροχο IP65

HNS132DL DALI-2 συσκευή εισόδου πολλαπλών αισθητήρων Zhaga Book 20 Μικρός αισθητήρας PIR DALI-2 D4i Πρότυπα Αδιάβροχο IP65

Τεχνολογία: 9.5-22.5V συνεχής
Εγκατάσταση: Λεωφορείο του ΔΑΛΙΟΎ
Λειτουργία: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Κίνα HNS132PIR Zhaga Book 20 Υπερύθμιση υπέρυθρου τηλεχειρισμού IP65 PIR αισθητήρας κίνησης

HNS132PIR Zhaga Book 20 Υπερύθμιση υπέρυθρου τηλεχειρισμού IP65 PIR αισθητήρας κίνησης

Τεχνολογία: 12-24V συνεχής
Εγκατάσταση: Υπερυθροποιημένο τηλεχειριστήριο
Λειτουργία: τριεπίπεδης εξασθένιση και παρακολούθηση της ημερήσιας φωτεινότητας
Κίνα εσωτερικό φωτισμό DALI-2 D4i Bluetooth PIR αισθητήρας HNB132DLPIR Zhaga Book20 Socket

εσωτερικό φωτισμό DALI-2 D4i Bluetooth PIR αισθητήρας HNB132DLPIR Zhaga Book20 Socket

Χρήση: φωτισμός εσωτερικών χώρων IP65
Εγκατάσταση: Πλέγμα app SILVAIR bluetooth
Ονομασία: HNB132DLPIR
1